فرهنگسراها در ایران

فرهنگسراها در ایران

فرهنگسراها در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل : پاورپوینت

قابل ویرایش : 10 اسلاید

 

قسمتی از اسلاید ها :

 

در تاریخ فرهنگ ایران، فرهنگسرا به شیوه ای که اکنون متداول است وجود نداشته است، بلکه اماکن دیگری بوده اند که نقش توسعه و اشاعه فرهنگ را برعهده داشته اند. بدیهی است که فرهنگسراها به صورت کنونی خود یک پدیده وارداتی است که همانند بسیاری از پدیده های اجتماعی دیگر همچون کلوپ ها، باشگاههای مختلف از غرب گرفته شده است.

اکنون جایگاه فرهنگ سراها در نظام فرهنگی کشور مربوط به حوزه ی مدیریت شهری است.

•سازمانهای فرهنگی  قبل از انقلاب
دسته:

فرهنگسراها در ایران

خرید آنلاین