درنگی در اشعار قیصر امین پور

درنگی در اشعار قیصر امین پور

درنگی در اشعار قیصر امین پور

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل : پاورپوینت

تعداد صفحات : 18

 

قسمتی از اسلاید ها :

 

شعر آغازین (روز ناگزیر)

اين روزها که مي گذرد ، هر روز
احساس مي کنم که کسی در باد
                               فرياد مي زند
احساس مي کنم که مرا
از عمق جاده های مه الود
يک اشنای دور صدا مي زند
آهنگ اشنای صدای او
مثل عبور نور
مثل عبور نوروز
مثل صدای آمدن روز است
آن روز ناگزير که امد
روزی که عابران خميده
يک لحظه وقت داشته باشند
تا سر بلند باشند
و آفتاب را

                در آسمان ببينند

روزی که اين قطار قديمی
در بستر موازی تکرار
يک لحظه بی بهانه توقف کنند
تا چشمهای خسته ی خواب الود
از پشت پنجره
تصوير ابرها را در قاب
و طرح واژگونه ی جنگل را
                           در آب بنگرند
آن روز
پرواز دستهای صميمی
در جستجوی دوست
                           آغاز ميشود
روزی که روز تازه پرواز
روزی که نامه ها همه باز است
روزی که جای نامه و مهر و تمبر
بال کبوتری را امضا کنيم

و مثل نامه ای بفرستیم . . .

 

فهرست مطالب و اسلاید ها :

 

معرفی شاعر و کتابهای او

شعر آغازین (روز ناگزیر)

شعر قیصر – زبان انسان معاصر

عشق – این سه حرف ساده ی میان تهی

شطح (هذیانهای زیبا)

شکوه ها

حسرت

حماسه

درد

ویژگیهای ادبی


دسته:

درنگی در اشعار قیصر امین پور

خرید آنلاین