پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی عنصر سیبورگیم در 16 اسلاید  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی عنصر سيبورگيم در 16 اسلاید


        سيبورگيم (به انگلیسی: Seaborgium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Sg و عدد اتمی آن ۱۰۶ است.گروه شیمیایی: عناصر واسطهگروه، تناوب، بلوک: ۱۵, ۵ , dرنگ :سفید نقره‌ای یا خاکستریوزن اتمی [۲۶۶] amu فهرست مطالب:اطلاعات اولیهموقعیت در جدول تناوبینحوه تولیدتاریخچهنامگذاریاثرات سيبورگيم بر روی سلامتیاثرات زیست محیطی سی

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی عنصر سیبورگیم در 16 اسلاید  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی عنصر سيبورگيم در 16 اسلاید


        سيبورگيم (به انگلیسی: Seaborgium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Sg و عدد اتمی آن ۱۰۶ است.گروه شیمیایی: عناصر واسطهگروه، تناوب، بلوک: ۱۵, ۵ , dرنگ :سفید نقره‌ای یا خاکستریوزن اتمی [۲۶۶] amu فهرست مطالب:اطلاعات اولیهموقعیت در جدول تناوبینحوه تولیدتاریخچهنامگذاریاثرات سيبورگيم بر روی سلامتیاثرات زیست محیطی سی

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی عنصر سیبورگیم در 16 اسلاید  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی عنصر سيبورگيم در 16 اسلاید


        سيبورگيم (به انگلیسی: Seaborgium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Sg و عدد اتمی آن ۱۰۶ است.گروه شیمیایی: عناصر واسطهگروه، تناوب، بلوک: ۱۵, ۵ , dرنگ :سفید نقره‌ای یا خاکستریوزن اتمی [۲۶۶] amu فهرست مطالب:اطلاعات اولیهموقعیت در جدول تناوبینحوه تولیدتاریخچهنامگذاریاثرات سيبورگيم بر روی سلامتیاثرات زیست محیطی سی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1